REGISTER HERE FOR THINK BIG SUMMER CAMP

Chính sách hoàn học phí COVID-19

 

 

Trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến khả năng tổ chức của Trại Hè Think Big 2020 theo lịch trình 5 tuần từ 22/06/2020 đến 24/07/2020, chính sách hoàn học phí sẽ được áp dụng như sau:

 

Trong trường hợp chính sách hoàn học phí được áp dụng, Quý Phụ Huynh có thể chọn một trong hai lựa chọn sau:

 

1:         Hoàn trả lại 50% học phí số tuần còn lại đã thanh toán (Học phí hoàn lại sẽ được chuyển trước hoặc trong ngày 27/07/2020)

 

HOẶC

 

2:         Bảo lưu 100% học phí các tuần còn lại đã thanh toán. Khoản học phí bảo lưu này có thể được áp dụng cho chương trình Trại Đông hoặc Trại Hè tiếp theo tổ chức bởi Inspireeducamps tại ISHCMC (Khoản bảo lưu này có thể được sử dụng cho bất kỳ chương trình nào trong tương lai – khoản bảo lưu cũng có thể chuyển nhượng lại cho học viên khác bất kỳ lúc nào)

 

Mong Quý Phụ Huynh thông cảm, hoạt động của chương trình Trại Hè và Trại Đông của Inspireeducamps không giống với các trại hè của các trường quốc tế tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các buổi học kỹ năng và dự án, chúng tôi còn có các lĩnh vực đa dạng (Thể Thao, Teambuilding, Nấu ăn, Nghệ Thuật và Thủ công).

 

Bằng cách chấp thuận Chính Sách Hoàn Học Phí COVID-19 và đồng ý đăng ký cho trẻ tham gia chương trình Trại Hè Think BIG 2020, chính là sự ủng hộ quý báu của Quý Phụ Huynh để chúng tôi tiếp tục cung cấp những cơ hội học tập thông qua các hoạt động kỹ năng sống tốt nhất cho trẻ em.

Steve Lanning – Giám Đốc Điều Hành, Inspireeducamps