Đăng ký và Biểu phí

Phụ Huynh có thể đăng ký cho cháu 2,3 hoặc 4 tuần của Trại Hè,
hoặc có thể đăng ký cả 5 tuần.
2 tuần (bất kỳ) = 14,100,000 vnd
3 tuần (bất kỳ) = 21,000,000 vnd
4 tuần (bất kỳ) = 27,700,000 vnd
(cả chương trình) 5 tuần = 33,500,000 vnd

Giảm giá

Học phí hoàn tất trước ngày 15 tháng 04
2 tuần (bất kỳ) = 13,700,000 vnd
3 tuần (bất kỳ) = 20,400,000 vnd
4 tuần (bất kỳ) = 26,900,000 vnd
(cả chương trình) 5 tuần = 32,300,000 vnd

Học phí đã gồm:

  • Ăn trưa và ăn xế
  • Tài liệu học tập
  • Sách điện tử

Câu hỏi và các yêu cầu về thông tin

Nếu quý phụ huynh có bất kì yêu cầu, thắc mắc về chương trình xin vui lòng liên hệ trực tiếp Giám Đốc Chương trình – Mr. Steve Lanning: Steve@inspireeducamps.org Hoặc liên hệ Hotline: 0902 424 195

Loading...
SALE

34,700,000VND 33,350,000VND
SALE

21,650,000VND 21,000,000VND
SALE

14,600,000VND 14,100,000VND
SALE

28,500,000VND 27,700,000VND
SALE

32,700,000VND 29,430,000VND
SALE

27,200,000VND 24,480,000VND
SALE

20,400,000VND 18,360,000VND